Wszyscy jesteśmy równoważni

Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego jest różnorodna na wiele sposobów. Wszystkich jednak łączy to, że wszyscy jesteśmy równoważni. Nie zgadzamy się na dyskryminację, mobbing, molestowanie seksualne i nierówne traktowanie. Reaguj, nie jesteś sam(a)!

 

Czym jest dyskryminacja?

Dr hab. Julia Kubisa, specjalistka ds. równouprawnienia na UW, przedstawia, czym jest dyskryminacja i jakie rozróżniamy jej rodzaje.

 

Ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek

Dr Anna Cybulko, Rzeczniczka Akademicka (Ombusman) UW, która na co dzień zajmuje się mediacją, diagnozowaniem problemów i wsparciem w rozwiązywaniu konfliktów, przedstawia czym jest dyskryminacja ze względu na wiek i w jakich sytuacjach należy reagować. 

 

Seksizm, czyli dyskryminacja ze względu na płeć

W kolejnym materiale z serii „Równoważni” specjalistka ds. równego traktowania na UW, dr hab. Julia Kubisa, przedstawia czym jest dyskryminacja ze względu na płeć i jak powinniśmy reagować na zachowania seksistowskie aby przeciwdziałać temu zjawisku.

 

Dyskryminacja ze względu na stopień sprawności

W kolejnym materiale rozmawiamy o tym czym jest dyskryminacja ze względu na stopień sprawności. Paweł Wdówik, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW przedstawia jak należy traktować osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore.

 

Dyskryminacja ze względu na pochodzenie

W kolejnym materiale z cyklu “Równoważni” prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz., przypomina, dlaczego nie możemy zachowywać się w sposób niestosowny i niesprawiedliwy wobec studentek i studentów oraz pracowników Uniwersytetu pochodzących z innych krajów.

 

Molestowanie seksualne

Czym jest molestowanie seksualne? Jakie zachowania są molestowaniem seksualnym? To nie tylko wykorzystanie cielesności drugiej osoby. Co zrobić, gdy staniemy się ofiarą molestowania? Kto może pomóc w takich sytuacjach? O tym opowiada Antonina Lewandowska, konsultanta ds. przemocy seksualnej w zespole rzecznika praw studenta UW.

 

Kampania społeczna „Równoważni” skierowana jest do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

Jej celem jest zdecydowane podkreślenie, że w Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na dyskryminację oraz, że osoby, które jej doświadczają, znajdą wsparcie na uczelni. Na Uniwersytecie Warszawskim staramy się tworzyć przestrzeń wolną od wszelkiej dyskryminacji, taką w której każdy może czuć się bezpiecznie.

Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego jest różnorodna na wiele sposobów, jednak wszystkich łączy to, że jesteśmy równoważni. Podstawowym źródłem informacji o sposobach przeciwdziałania dyskryminacji na UW i budowaniu równościowego klimatu jest uniwersytecka strona internetowa www.rownowazni.uw.edu.pl

Znaleźć tam można przydatne informacje o instytucjach wsparcia, działaniach edukacyjnych i inicjatywach równościowych, a także Poradnik Antydyskryminacyjny, z którego dowiedzieć się można czym są dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia, oraz czym się różni molestowanie od molestowania seksualnego.

Kampania jest częścią działań realizujących program Europejskiej Karty Naukowca i strategii HR Excellence in Research na UW. Strategia zakłada realizację działań w obszarze równego traktowania i zwiększenia wiedzy i świadomości w dziedzinie antydyskryminacji.

_______________

Dziękujemy WSZYSTKIM zaangażowanym  w kampanię pracownikom, studentom i absolwentom UW. Jesteście Państwo twarzami tej kampanii, dzięki Wam mogliśmy ją stworzyć.

Kamila Albin

Mykola Babenko

dr Anna Cybulko

Julián Esteban

dr Wojciech Figiel

Elena Fontana

Olha Horovatiuk

prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Hermes Llain Jimenez

Eduardo Longoria

Mateusz Majkut

Kateryna Nechydyuk

Naledi Ngewnya

Kseniia Pashkovska

Isaac Peter

Kseniya Rusak

prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

Xinyi Wang

Wenjun Yin

prof. dr hab. Eleonora Zielińska

 

Kampania powstała przy współpracy wielu uniwersyteckich jednostek. Koordynatorem projektu było Biuro Promocji, które kampanię od strony merytorycznej zorganizowało w ścisłej współpracy z dr Anną Cybulko (rzeczniczką akademicką), dr hab. Julią Kubisą (specjalistką ds. równouprawnienia), Magdaleną Miksą (koordynatorką  ds. przeciwdziałania mobbingowi).

 

Ogromne podziękowania kierujemy na ręce poniższych osób i instytucji:

 

 • Administratorzy budynków, w których odbywały się nagrania i zdjęcia (Magdalena Nowakowska, Agnieszka Kościelniak-Osiak, Agata Meissner, Rafał Wierzchosławski, Iwona Kłosowska)
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Inkubator UW
 • Pełnomocnik Rektora ds. komunikacji i rzecznik prasowy, Anna Korzekwa
 • Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Joanna Wąsowicz
 • Queer UW
 • Samorząd Studentów UW
 • Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
 • Welcome Point
 • Uniwersytet Zaangażowany

 

Reżyseria i realizacja: Mieszko Czerniawski, Biuro Promocji

Scenariusz: Agata Ignatowicz-Bocian, Biuro Promocji

Nagrania: Jarosław Skrzeczkowski, Biuro Promocji

Montaż: Łukasz Kałuża, Biuro Promocji

Zdjęcia: Mirosław Kaźmierczak

Tłumaczenia napisów: Aleksandra Tkacz (en), Edward Siech (ru)

Oprawa graficzna, projekt plakatów: Marcin Rossa, mufu.pl

 

Na kampanię składają się: cykl plakatów, filmy, działania w mediach społecznościowych.

Start kampanii: październik 2019 r.